eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Danimir Jevremović

specijalista stomatološke protetike


Danimir Jevremović

Stomatološki fakultet u Beogradu (SFUB) upisao je 1995. a diplomirao 2001. godine sa prosečnom ocenom 10 kao najmlađi i najbolji diplomac Univerziteta u Beogradu za 2001. U svim godinama studija nagrađivan je kao najbolji student Stomatološkog fakulteta u Beogradu, uključujući i nagradu za najboljeg studenta generacije Stomatološkog fakulteta školske 1995/1996. godine. Magistarsku tezu odbranio je 2005. godine, a doktorsku disertaciju 2008. godine na SFUB. Specijalista stomatološke protetike postao je 2006. godine. Tokom magistrature, specijalizacije i doktorata bavio se problematikom bezmetalnih sistema, adhezivnim nadoknadama i principima minimalne invazivnosti.

Na SFB zaposlio se 2002. godine, kao asistent-pripravnik za naučnu oblast 'Stomatološka protetika'. U zvanje asistenta, na Stomatološkom fakulteta u Beogradu, za naučnu oblast 'Stomatološka protetika' izabran je 2008. godine. Usavršavao se na stručnom i naučnom planu već od studentskih dana u zemlji i inostranstvu (Slovenija, Lihtenštajn, Švajcarska, Engleska i Nemačka).

Od 2009. godine zaposlen je nas Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Poznat po umetničkom shvatanju stomatologije, protetiku doživljava kao interferencu lepote osmeha i nadarenosti protetskog tima.