eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatološke usluge

OPŠTE STOMATOLOŠKE USLUGE

 • Stomatološki pregled
 • Specijalistički pregled
 • Površinska lokalna anestezija
 • Infiltraciona anestezija
 • Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem

KLINIKA ZA DEČIJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU

 • Uklanjanje naslaga
 • Zalivanje fisura (po zubu)
 • Lokalna aplikacija koncentrovanih fluoride
 • Preventivni ispun
 • Prva pomoć kod dentalgija
 • Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
 • Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
 • Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece
 • Ekstrakcija mlečnog zuba

KLINIKA ZA DENTALNU PATOLOGIJU I ENDODONCIJU

 • Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
 • Amalgamski ispun na 1 površini
 • Amalgamski ispun na 2 površine
 • Amalgamski ispun na 3 površine
 • Vitalna amputacija
 • Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom
 • Kompozitni ispun na 1 površini
 • Kompozitni ispun na 2 površine
 • Kompozitni ispun na 3 površine
 • Nadogradnja od estetskog materijala
 • Endodontska terapija zuba po kanalu
 • Interseansna medikacija u endodonciji
 • Retretman kanala korena (po kanalu)
 • Glasjonomerni ispun
 • Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu
 • Izbeljivanje zuba po vilici
 • Izbeljivanje avitalnih zuba po zubu
 • Izbeljivanje vitalnih zuba po zubu
 • Kompozitni veniri – fasete
 • Desenzibilizacija vrata zuba

KLINIKA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

 • Uklanjanje krunice
 • Cementiranje stare krunice
 • Parcijalna akrilatna proteza
 • Totalna proteza
 • Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
 • Totalna proteza sa metalnom bazom
 • Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
 • Imedijatna totalna proteza
 • Reparatura proteze - prelom ploče
 • Dodatak zuba u protezi
 • Dodatak kukice u protezi
 • Podlaganje proteze direktno - hladnovezujući akrilat
 • Podlaganje proteze indirektno
 • Podlaganje proteze sa mekom podlogom
 • Okluzalni stabilizacioni splint (mičigen)
 • Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
 • Privremena krunica
 • Metalokeramička krunica
 • Keramička kruna
 • Fasete (keramičke) - veniri
 • Reparatura fasete
 • Štitnik za zube
 • Vakuumfolija i izrada privremenog mosta
 • Selektivno brušenje zuba (po zubu)
 • Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću)
 • Teleskop krunica (unutrašnja)
 • Frezovana individualna prečka
 • Izrada suprastrukture na implantima - metalkeramika
 • Izrada suprastrukture na implantima - BEZMETALNA keramika

KLINIKA ZA PARODONTOLOGIJU I ORALNU MEDICINU

 • Identifikacija uklanjanje dentalnog plaka, motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene
 • Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba
 • Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca
 • Obrada parodontalnog džepa po zubu
 • Drenaža parodontalnog abscesa
 • Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
 • Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
 • Modifikovana Widmanova režanj operacija u lečenju parodntopatije (po zubu)
 • Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parodontopatije (po zubu)
 • Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u lečenju parodontopatije (po zubu)
 • Specifično vodjena regeneracija parod. uz primenu membrana (po zubu)
 • Bisekcija zuba
 • Primena koštanog implantata ili transplantata u terapiji infrakoštanih parodontalnih džepova (po zubu)
 • Produženje kliničke krune zuba (po zubu)
 • Hirurško uklanjanje frenuluma
 • Lateralno pomeren režanj
 • Režanj "dupla papila" (po zubu)
 • Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu)
 • Edlan-Mejcharova operacija
 • Testovi u dg. oboljenja oralne sluzokože
 • Kauterizacija tkiva
 • Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju produbljivanja vestibuluma, prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU VILICA

 • Izrada i analiza studijskog modela
 • Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave
 • Aktivni pokretni ortodontski aparat
 • Funkcionalni ortodontski aparat
 • Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
 • Reparatura ortodontskiog aparata sa otiskom
 • Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama
 • Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama - estetski
 • Fiksni ortodontski aparat - segmentirani luk
 • Zamena prstenova u ortodontskom fiksnom aparatu
 • Zamena bravice u fiksnom aparatu
 • Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu
 • Aparat za ekstraoralnau trakciju - Headgear
 • Delerova maska
 • Aparat za razdvajanje nepčanog šava
 • Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendulum
 • Palatinalni ili lingvalni aparat (Quad helix, gosh garian, orthorama)
 • Fiksni ortodontski aparat - Herbst
 • Uklanjanje fiksnog ortodontskog aparata
 • Retenciona folija jednoslojna
 • Retenciona folija dvoslojna
 • Folija za ortodontsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom
 • Fiksni retencioni aparat - ritejner
 • Retencioni aparat – pozicioner

KLINIKA ZA ORALNU HIRURGIJU I IMPLANTOLOGIJU

 • Anestezija u oralnoj hirurgiji
 • Lečenje alveolita
 • Intraoralna incizija apscesa
 • Resekcija jednokorenih zuba
 • Resekcija gornjih dvokorenih zuba
 • Resekcija trokorenih zuba
 • Hemisekcija i disekcija zuba
 • Zaustavljanje krvarenja
 • Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
 • Vađenje zuba
 • Komplikovano vađenje zuba
 • Hirurško vađenje zuba
 • Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka
 • Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka
 • Primarna plastika OAK
 • Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa
 • Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)
 • Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)
 • Uklanjanje mukoznih cista
 • Uklanjanje manjih viličnih cista
 • Uklanjanje većih viličnih cista
 • Plastika plika i frenuluma
 • Uklanjanje hipertrofične mukoze
 • Vestibuloplastika (po vilici)
 • Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu)
 • Lokalna nadogradnja grebena
 • Revizija sinusa - Caldwell – Luc
 • Uklanjanje mukokele sinusa
 • Uklanjanje fibroma i hemangioma
 • Ugradnja implantata
 • Primarna obrada rane - intraoralno

KLINIKA ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

 • Repozicija luksirane donje vilice
 • Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom
 • Uklanjanje splinta/šine
 • Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije
 • Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije
 • Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice
 • Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije
 • Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom
 • Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom
 • Biopsija
 • Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija
 • Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija
 • Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje
 • Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice
 • Maligni tumori usne - "V" ekscizija
 • Maligni tumori usne "W" ekscizija
 • Uklanjanje konaca
 • Ekstraoralna incizija apscesa
 • Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije
 • Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije-lokalnog
 • Hirurško lečenje ekstraoralnih dentogenih fistula
 • Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal
 • Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde
 • Rendgenografija zuba intraoralna
 • Ortopantomogram
 • Telerendgen
 • Snimak temporo mandibularnih zglobova
 • Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji
 • Antišok terapija
 • Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe

LASERSKA STOMATOLOGIJA

 • Jednopovršinski ispun
 • Dvopovršinski ispun
 • Tropovršinski ispun
 • Direktno prekrivanje pulpe
 • Desenzibilizacija vrata zuba
 • Obeskličavanje kanala korena zuba
 • Beljenje zuba po vilici
 • Beljenje avitalnog zuba
 • Obrada parodontalnog džepa
 • Gingivoplastika
 • Gingivektomija
 • Kliničko produženje krune
 • Uklanjanje kamenca po vilici
 • Incizija apscesa
 • Frenektomija
 • Vestibuloplastika
 • Uklanjanje fibroma, mukokele, hemangioma
 • Apikotomija
 • Oslobađanje impaktiranog očnjaka
 • Biostimulacija
 • Tretiranje afti i herpesa