eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Maja Pavlović

specijalista stomatološke protetike


Maja Pavlović

Doktor je stomatoloških nauka i docent na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Stomatološki fakultet u Beogradu upisala je školske 1994/1995 a diplomirala 2001. godine. U toku studija učestvovala je na Kongresu studenata medicine i stomatologije sa samostalnim radom iz oblasti restorativne stomatologije.

Specijalističke studije iz oblasti Stomatološka protetika započela 2002 godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i završila ih na istom fakultetu 2005. godine sa odličnim uspehom.

U julu 2007. godine odbranila je magistarsku tezu na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad.

U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Klinička stomatologija, na predmetima Stomatološka protetika – pretklinika, Fiksna protetika i Mobilna protetika, izabrana je 2008. godine, a reizabrana 2012. godine.

Istrazivački interes dr Maje Pavlović su biokompatibilni gradivni stomatološki materijali i njihova primena u protetskoj rehabilitaciji pacijenata.