eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Marjan Marjanović

specijalista oralne hirurgije


Marjan Marjanović

Rođen je 1954. godine u Suvom Dolu, opština Žagubica.

Završio je studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1980. godine sa prosečnom ocenom 8,82. Magistarski rad odbranio je 1998. godine. Doktorsku tezu pod nazivom „Uticaj lokalne anestezije na pokazatelje kardiovaskularne funkcije u toku ekstrakcije zuba“ odbranio je 2000. godine na Vojnomedicinskoj akedemiji.

U periodu od 1980. do 1983. godine radio je kao asistent na predmetu bolesti usta na Stomatološkom fakultetu u Prištini. Od 1983. do 1987. godine radio je u Garnizonskoj ambulanti u Požarevcu u svojstvu načelnika Stomatološke službe garnizona Požarevac. U periodu od 1987. do 1990. godine obavlja specijalistički staž iz oblasti oralne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Nakon položenog specijalističkog ispita radi u Odeljenju za oralnu hirurgiju Klinike za stomatologiju VMA kao oralni hirurg. Od 1998. do 2007. godine obavlja dužnost načelnika odeljenja za oralnu hirurgiju VMA.

Izabran je u zvanje docenta i vanrednog profesora za predmet oralna hirurgija na VMA 2001. godine odnosno 2006. godine. Nastavnu delatnost obavljao je na svim nivoima na Vojnomedicinskoj akademiji. Držao je predavanja za studente poslediplomskih studija iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije, predavanja za polaznike Sanitetske oficirske škole, nastavu za lekare na specijalističkom stažu iz predmeta stomatološka protetika, parodontologija, oralna hirurgija, ortopedija vilica, dečja i preventivna stomatologija, endodoncija, opšta stomatologija i nastavu za stomatološke tehničare u Visokoj strukovnoj medicinskoj školi u Zemunu.

Bio je član Specijalističkih ispitnih komisija za predmete oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu. Kao mentor, komentor ili član komisije učestvovao je u izradi šest magistarskih i četiri doktorske teze iz oblasti oralne hirurgije i drugih stomatoloških disciplina.

U periodu od 1992. do 2004. obavljao je funkciju blagajnika, sekretara i predsednika Sekcije oralnih hirurga Srpskog lekarskog društva. Bio je član uređivačkog odbora i aktivni dugogodišnji recenzent časopisa „Vojnosanitetski pregled“. Obavljao je dužnost zamenika urednika Časopisa „Stomatološki glasnik Srbije“.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2012. godine reizabran je u zvanje vanrednog profesora za predmete oralna hirurgija, anesteziologija i implantologija. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine. Na funkciji direktora Instituta za stomatologiju je izabran 2018. godine.