eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Stomatolog prof. dr Nenad Borotić

specijalista stomatološke protetike


Nenad Borotić

Rođen je 1982. godine u Beogradu.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, završio je 2007. godine sa prosečnom ocenom 9,20. Specijalizaciju iz Stomatološke protetike završio je 2015. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti dentalne implantologije odbranio je 2017. godine.

Za vreme studija aktivno se bavio studentskim organizovanjem i jedan je od osnivača Studentske unije fakulteta Beogradskog Univerziteta. Takođe je bio jedan od tri člana iz grupe predstavnika studenata u prvom ciklusu akreditacije Stomatološkog Fakulteta u Beogradu. Nakon završenog fakulteta pripravnički staž obavio je na istom fakultetu.

Od 2008. godine radi na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, na mestu saradnika u nastavi na predmetima oralna hirurgija i anesteziologija. Primljen je na mesto asistenta na predmetima stomatološka protetika i gnatologija 2010. godine. Trenutno je zaposlen na Stomatološkom fakultetu u Pančevu i u zvanju je docenta za užu naučnu oblast kliničke stomatologije.