eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Direktne i indirektne kompozitne fasete

Savremena stomatologija se temelji na načelima adhezije koja omogućava da se razorena tvrda zubna tkiva nadoknade estetskim materijalima koje se vezuju za preostali deo krune zuba, uz prethodno minimalno uklanjanje zdravog tkiva prilikom priprema. Kompozitne fasete u današnje vreme predstavljaju brzo, jednostavno i sve kvalitetnije rešenje za većinu anomalija, bilo da je reč o boji, veličini ili obliku zuba. Zavisno od toga da li se rade direktno u ustima pacijenta ili u laboratoriji na radnom modelu, razlikuju se direktne i indirektne kompozitne fasete. Ovim nadoknadama, u jednoj poseti stomatologu može se rešiti problem koji pacijenta muči godinama. Rok trajanja kompozitnih faseta je obično 3-6 godina, zavisno od načina ophođenja pacijenta prema ovim nadoknadama.

Znatan napredak kompozitnih materijala dovodi do mogućnosti primene ovih materijala u visoko estetskim zonama. Zahvaljujući fizičkim i hemijskim svojstvima, novi kompozitni materijali poseduju zadovoljavajuću stabilnost boje. Iako svojim izgledom zadovoljava estetske kriterijume, kompozitne fasete nisu pogodne kod teških diskoloracija, zbog poroznosti.

Prema načinu izrade, fasete se dele na direktne i indirektne kompozitne fasete.

Direktan način izrade kompozitne fasete se može izvesti u jednoj poseti stomatologu, što predstavlja njenu ogromnu prednost. Ona se zasniva na nanošenju i istovremenom slaganju kompozitnog materijala. Prilikom modelovanja od pomoći može biti providna celuloidna krunica. Ovakav postupak modelovanja je pogodan kada se rekonstruišu veći defekti. Ukoliko je razlog izrade fasete samo promenjena boja zuba može se koristiti tehnika izrade kompozitnih faseta pomoću individualno napravljenog matriksa ili košuljice od polivinila.

Indirektan način izrade faseta od kompozitnih materijala podrazumeva njihovu modelaciju u zubotehničkoj laboratoriji. Mehaničke osobine i kompatibilnost ovako izrađenih nadoknada je na visokom nivou jer prolaze kroz kompletn proces polimerizacije. Neophodno je izraditi privremene nadoknade kako bi se zaštitila ispreparisana površina krune. Gotova kompozitna faseta se cementira kompozitnim cementima. Ovako izrađene indirektne fasete ostvaruju jako dobar estetski rezultat.

Kako izgleda proces izrade kompozitne fasete?

Postavljanje oralnog sloja kompozitnog materijala

Postavljanje oralnog sloja kompozitnog materijala

Izrada cervikalnog i incizalnog dela dentinskog jezgra iz dentinske boje kompozitnog materijala

Izrada cervikalnog i incizalnog dela dentinskog jezgra iz dentinske boje kompozitnog materijala

Postavljanje završnog sloja gleđne boje

Postavljanje završnog sloja gleđne boje

Prednosti i nedostaci kompozitnih faseta

U osnovne prednosti kompozitnih faseta spadaju:

 1. minimalno uklanjanje zubnih tkiva, a u nekim slučajevima na pojedinim mestima to nije ni potrebno;
 2. tretman se izvodi u jednoj seansi koja traje 1-4 sata;
 3. lako se koriguju u slučaju loma;
 4. u slučajevima kada brušenje nije potrebno, trošenjem materijala fasete ne dolazi se do dentina, već do gleđi, a zub je u potpunosti zaštićen;
 5. estetika je zadovoljavajuća;
 6. kompozit je materijal otporan na abraziju.

Najčešći nedostaci kompozitnih faseta su:

 1. nisu pogodne zbog svoje visoke termičke ekspanzije i elastičnosti te ne osiguravaju optimalnu estetiku;
 2. rubno zatvaranje nije zadovoljavajuće;
 3. sklone su diskoloraciji nakon izvesnog vremena;
 4. kraći rok trajanja;
 5. najveći nedostatak kompozita je kontrakcija pri polimerizaciji.

ompozitnom fasetom se obično nadoknađuje cela vestibularna površina zuba (površina zuba prema obrazu), međutim zavisno od količine tvrdog zubnog tkiva koje nedostaje mogu se podeliti na delimične i potpune. Izrađuju se najčešće nakon traume ili karijesne destrukcije koja prelazi na labijalnu površinu.

Potpune fasete prekrivaju celu labijalnu površinu i koriste se za: zatvaranje dijastema, uspostavljanje kontakne tačke, ispravljanje blagih anomalija boje, oblika i veličine zuba, nadoknadu jednog ili oba incizalna brida.

Indirektne kompozitne fasete

Indirektne kompozitne fasete izrađuju se od specijalnih kompozitnih materijala na radnom modelu izlivenom na osnovu otiska brušenih zuba. Razvoj materijala za indirektne kompozitne fasete usredsredio se na optimalna fizička svojstva, izvanrednu estetiku, dobra svojstva za obradu i fleksibilnost. Ovaj novi kompozitni materijal ima drugačiji sastav i pokazuje izvanrednu stabilnost boje gleđi, sličan sjaj i prirodnu opalescenciju. Estetski učinak je takođe izvanredan. Indikaciono polje ovog kompozitno-keramičkog materijala time je prošireno.

Direktne kompozitne fasete

U današnje vreme, sa napretkom mnogih materijala, stvoren je i sistem za direktnu izradu kompozitnih faseta koji predstavlja inovativnu i izuzetno laku metodu za restauraciju prednjih zuba. Fasete componeer su pripremljene kompozitne ljuspice koje imaju prednosti direktne kompozitne restauracije. Konture koje odgovaraju anatomskom obliku tkiva u vidu tanke kompozitne ljuspice pojednostavljuju postavljanje fasete na jedan ili više zuba.

Componeer faseta

Componeer faseta

Ovo je prvi usavršeni sistem koji omogućava neverovatno laku restauraciju prednjih zuba, obezbeđuje izvanrednu homogenost i stabilnost faseta. Tanke su, debljine svega 0,3 mm pri čemu omogućuju visok stepen konzervacije čvrste zubne supstance za vreme pripreme. Sjajna i prirodno dizajnirana površina doprinosi zdravom izgledu restauracije. Posebna priprema fasete nije potrebna.

Kompozitne fasete prikaz slucaja

Indikacije i kontraindikacije

Indikaciono polje primene je široko dok su kontraindikacije izuzetno retke.

Indikacije:

 • restauracija usled karijesa;
 • optimizacija starih restauracija;
 • produženje sekutića;
 • nepravilan položaj zuba;
 • fraktura zuba;
 • izmenjena boja zuba;
 • neodgovarajuća nijansa;
 • nepravilan anatomski oblik;
 • dijasteme (razmak između zuba);
 • kozmetička korekcija.

Kontraindikacije:

Eventualne kontraindikacije mogu biti ozbiljan nelečeni bruksizam (škripanje zubima), aktivan karijes i alergija na neke od sastojaka same fasete.

Prednosti primene Componeer faseta

Prednosti primene Componeer faseta su mnogostruke kako za stomatologa, tako i za pacijenta:

 • ovaj sistem je lak i jednostavan za korišćenje;
 • potrebna je samo jedna nijansa i pacijent dobija tzv. „osmeh za poneti“;
 • kvalitetna restauracija zuba sa odličnim estetskim rezultatima;
 • uzimanje otiska i usluge zubotehničke laboratorije nisu potrebni;
 • optimalno prilagođavanje (izbor boja, isticanje oblika i strukture);
 • ekonomičan za pacijenta zbog visoke stope uspešnosti i efikasnosti.
 • lepi zubi nakon samo jednog tretmana;
 • manji stres zbog tretmana;
 • bezbolan tretman;
 • ekonomičnije u odnosu na indirektna rešenja