eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Gingivalna recesija

Gingivalna recesija (povlačenje gingive) je najučestalija promena na gingivi. Ona se može definisati kao povlačenje ivice gingive prema apikalno u odnosu na gleđno-cementnu granicu. Suštinski gingivalna recesija predstavlja degeneraciju mekih i čvrstih tkiva mukogingivalnog kompleksa. Rasprostranjenost gingivalne recesije u populaciji govori o značaju i uticaju ovog problema. Gingivalna recesija je podjednako prisutna u populaciji sa visokim standardom oralne higijene, kao i u populaciji sa nižim standardom oralne higijene.

Najčešći faktori koji dovode do nastanka gingivalne recesije:

  • Neadekvatna dimenzija fiksirane gingive
  • Nepravilna tehnika pranja zuba
  • Nepravilan položaj zuba
  • Parodontopatija
  • Nepovoljan biotip gingive - tanka i gracilna gingiva
  • Neadekvatni pripoji mišića i frenuluma
  • Traumatska okluzija

Nastanak gingivalne recesije je često posledica zapaljenskih promena u gingivi nastalih dejstvom dentalnog plaka. Dentalni plak je posledica loše oralne higijene.

Gingivalna recesija u predelu premolara donje vilice

Gingivalna recesija u predelu premolara donje vilice

Gingivalna recesija u predelu lateralnih sekutića i očnjaka gornje i donje vilice

Gingivalna recesija u predelu lateralnih sekutića i očnjaka gornje i donje vilice

Nepravilna tehnika pranja zuba je takođe jedan od faktora za nastajanje gingivalne recesije. Horizontalni pokreti i previše tvrda četkica izazivaju povrede gingive i degeneraciju iste.

Nepravilna dimenzija fiksirane gingive u smislu nedostatka fiksirane gingive i postoji funkcionalni poremećaj, kontinuirana vuča mišića dovodi do odvajanja pripojnog epitela čime se stvaraju uslovi za lakše prodiranje mikroorganizama u dublje delove parodoncijuma.

Kada se govori o jatrogenim faktorima prvenstveno se misli na neadekvatnu ortodontsku, restaurativnu i parodontološku terapiju.

Klasifikacija gingivalnih recesija

Opisane su mnoge podele gingivalnih recesija i sve one imaju za cilj postavljanje tačne dijagnoze kao i određivanje pravilne terapije.

Gingivalne recesije se mogu podeliti prvenstveno prema broju zuba koje zahvataju:

  • izolovane (recesije koje zahvataju samo jedan zub)
  • generalizovane (recesije zahvataju više zuba)