eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Impaktirani zubi

Kada želimo da istaknemo pojam zuba, kao i vrste izniklih zuba, to možemo definisati sledećim redosledom postojanja vrsta zuba:

  • Impaktiran zub
  • Neiznikao zub
  • Delimično iznikli zub

Termin impaktiran zub označava zub koji nije nikao zato što mu je normalan put nicanja ometen ili blokiran nekom preprekom, koja može biti drugi zub ili neka patološka tvorevina u kosti ili mekom tkivu na putu nicanja. Obzirom na navedeno, ovakav termin svakako nije identičan terminu neiznikao zub, iz razloga što je neiznikao zub upravo zub koji nije vidlјiv u usnoj duplјi prilikom kliničkog pregleda, bez obzira na razloge njegovog odsustva u zubnom nizu ili razmatranja mogućnosti da on nikne u vremenu koje je za takav proces predviđeno. Delimično iznikli zub ili kako se još zove poluimpaktiran zub označava zub koji je delimično iznikao i vidlјiv je delimično u usnoj šuplјini, dok je delom prekriven mekim tkivom.

 

Neiznikao zub

Neiznikao zub

Impaktiran zub je onaj zub kome je osetno prošlo prosečno vreme izrastanja, a klinički i radiografski ne pokazuje znake izrastanja. Mada svaki zub može biti impaktiran, osim umnjaka najčešće su impaktirani očnjaci. Nije potrebno,  a ni koristno za pacijenta da dočeka vreme kada će to sam konstatovati. U uzrastu 11-12 godine dete treba da ima iznikle sve stalne zube osim umnjaka. Zubni lekar blagovremenim pregledom dijagnostikuje da li su svi zubi izrasli.

Impaktiran zub

Impaktiran zub

Očnjaci su od velikog značaja za harmoničan izgled lica zato što svojim rastom utiču na razvitak i prednjeg i bočnog dela vilice. Oni, takođe utiču i na formiranje zubnog luka u celini. Očnjaci obično najduže ostaju u vilici i služe za sidrenje i pričvršćivanje veštačkih nadoknada - proteza i mostova. Položaj neizraslog očnjaka vrlo je promenljiv.

Oni mogu svojom krunicom biti nagnuti prema nepcu, što je češće, ili prema prednjim zubima. Izrastanje je sprečeno kada krunica očnjaka na svom putu naiđe na koren bočnog ili u još težim slučajevima centralnog sekutića. Kada ovaj problem konstatujemo na rentgenskom snimku prva pomisao nam je da, ako je ikako moguće, sačuvamo očnjak zbog njegove velike važnosti.

Ako nema dovolјno prostora za sve zube onda za očnjak obično pravimo prostor vađenjem prvog zuba do njega prema nazad. Ako je očnjak svojim izrastanjem već ugrozio drugi sekutić,  prostor za očnjak dobijamo vađenjem tog sekutića kome ne možemo dati garanciju za dugi vek. Kada je prošlo vreme izrastanja očnjaka i kada se uz pomoć rendgena konstatuje da zub ima nepravilan položaj, problem se rešava u saradnji ortodonta i hirurga. Ukoliko je zaostao mlečni zub on se vadi. Pravi se aparat, pokretni ili fiksni.

Učestalost impaktiranih zuba se različito procenjuje, ali se kao gledište uzima da je to 15%. Teoretski posmatrano bilo koji zub u vilici može ostati impaktiran. Najčešće impaktirani zubi su donji i gornji očnjaci, donji premolari, prekobrojni zubi, a tek nakon njih ostali zubi. Najveće komplikacije od svih impaktiranih zuba najčešće stvaraju donji umnjaci.