eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Primena fluora u higijeni zuba

Metode primene fluorida prema načinu primene mogu biti sistemske i lokalne, odnosno prema koncentraciji fluora u preparatima razlikujemo primenu niskokoncentrovanih, srednjekoncentrovanih i visokokoncentrovanih fluorida.

Fluorisana voda za piće

Fluorisanje vode za piće smatra se jednim od deset velikih dostignuća 20-og veka iz domena zdravlja populacije. To je najmasovnija preventivna mera kojom se, dodavanjem optimalnih količina fluorida vodi za piće, širom sveta postigla značajna redukcija karijesa. Prema rezultatima dobijenim primenom ove metode, može se tvrditi da je ona jedna od najboljih metoda primene fluorida u prevenciji karijesa. Fluorisanjem vode za piće je najjednostavnija i najefikasnija preventivna mera, kojom se može obuhvatiti celokupna populacija urbanih sredina sa centralnim vodovodima. Epidemiološka istraživanja su utvrdila da je fluorisanjem vode za piće postignuta redukcija karijesa mlečnih zuba između 40 i 50 odsto, a stalnih između 50 i 60 odsto. Neki podaci iz literature ukazuju da redukcija karijesa na mlečnim zubima, ukoliko dete od rođenja koristi fluorisanu vodu za piće i konzumira je najmanje 5 godina, može dostići i 80%.

Kada je reč o fluorisanju vode za piće, potrebno je napomenuti i moguće neželjene efekte ukoliko se vodom unose prekomerne koncentracije fluora. Opsežna, sveobuhvatna i dugotrajna ispitivanja urađena među tom populacijom, kao i populacijama koje piju fluorisanu vodu, potvrdila su apsolutnu neškodljivost optimalnih (prirodnih ili veštačkih) količina fluorida po opšte zdravlje ljudi. Međutim, dugotrajan unos povišenih koncentracija fluorida iz svih izvora, uključujući paste za zube, u vreme amelogeneze (izgradnje zubne gleđi) može uzrokovati nastanak fluoroze zuba, koja se manifestuje različitim stepenom poroznosti gleđi.

Fluorisana voda za piće

Eksperti Evropske akademije dečjih stomatologa (EAPD), koji su 2009. godine objavili Protokol primene fluorida, zaključili su da je fluorisanje vode efikasna i sigurna javnozdravstvena metoda prevencije karijesa. Iako se smatra da karijes više ne predstavlja problem u industrijski razvijenim zemljama, svaka bolest kojom je obuhvaćeno preko 75 odsto populacije uzrasta 15 godina ima uticaja na ekonomiju svake zemlje i ostaje još uvek kao javnozdravstveni problem. Fluorisanje vode, gde je tehnički i kulturološki izvodljivo, ostaje relevantna metoda izbora u prevenciji karijesa.

Paste za zube

Paste za zube su veoma značajno sredstvo za održavanje higijene usne duplje. Ranije su paste za zube imale samo higijensko-kozmetički značaj, jer su pomagale mehaničkom uklanjanju plaka, delovale antiseptički i popravljale neprijatan zadah. Dodavanje fluorida pastama za zube, međutim, u velikoj meri povećava njihov značaj u održavanju zdravlja zuba. Danas je pranje zuba pastama koje sadrže fluor jedan od najčešćih, najrasprostranjenijih i najsigurnijih načina prevencije karijesa. Sa jedne strane zubi se mehanički čiste a sa druge oslobađa se dovoljna količina fluora u biosistemu pljuvačka/plak/zub.

Fluorisana pasta za zube

Pasta za zube sa fluorom

Pastama za zube sa koncentracijama fluorida od 1.000 do 1.100 ppm F pripisuje se danas najveća zasluga za značajno smanjenje karijesa u razvijenim zemljama širom sveta i one su nazvane „tihom revolucijom u stomatologiji“. Povećanje koncentracije fluorida u pastama za zube iznad onih konvencionalnih vrednosti dovodi do umerene ali statistički značajne redukcije karijesa.

Američko udruženje za registraciju hrane i lekova, kao i neka stručna stomatološka udruženja u Evropi, smatraju da koncentacija fluorida u pastama za svakodnevnu upotrebu ne treba da bude veća od 1.500 ppm F, a da se paste za 2.800 ppm F mogu preporučiti samo odraslim osobama sa visokim rizikom od karijesa.

Kod dece je preporuka da se sa oralnom higijenom započne sa nicanjem prvog zuba, i da roditelji peru zube detetu najmanje dva puta na dan, ujutru i uveče. Koncentracija fluorida u zubnoj pasti za decu uzrasta od šest meseci do dve godine treba da sadrži 500 ppmF. Za decu od dve do šest godina mogu se koristiti paste od 1000 do 1100 ppmF, a ona starija od šest godina treba da koriste paste za odrasle koje sadrže 1450 ppmF. Stomatolozi moraju savetovati roditeljima da deca do šest godina na četkicu treba da stavljaju količinu zubne paste veličine zrna graška, dok se kod one starije preporučuje da se na četkicu nanese 1 do 2 cm paste za zube sa fluoridima.

Tablete sa fluoridima

Rezultati velikog broja istraživanja ukazuju na toda je primena tableta sa fluoridima u mogim zemljama dovela do značajne redukcije karijesa (30–50%). Smatra se da redovna upotreba tableta sa fluoridima može imati skoro podjednaku efikasnost u prevenciji karijesa kao i fluorisanje vode za piće.

Tablete sa fluoridima - Fluorogal

Tablete sa fluoridima - Fluorogal

Primena tableta kod predškolske dece preporučuje se u područjima gde se voda za piće ne fluoriše, ili gde su koncentracije fluora u vodi niske (manje od 0,3mg F/l). Da bi se primenom ove preventivne mere sprečilo izazivanje nastanka fluoroze zuba, neophodno je pre davanja tableta pojedincima ili određenim grupama dece poznavati druge izvore unošenja fluorida.

Način upotrebe utiče na efikasnost primene tableta. Veća redukcija karijesa je ustanovljena u dece koja su tabletu sisala ili drobila zubima, od one koja su tabletu gutala.

Kontraindikovano je davati tablete sa fluoridima u područjima gde su koncentracije fluorida u vodi za piće veće od 0,6 ppm F.

Preporučene doze fluora u tabletama, pod pretpostavkom da se u vodi za piće nalazi manje od 0,3 mg F/L su:

  • kod dece od rodjenja do 2. godine ne preporučuju se tablete sa fluoridima;
  • kod dece od 2. do 6. godine preporučuje se 0,25 mg F dnevno;
  • kod dece od 7. do 18. godine preporučuje se 0,50 mg F dnevno.

Ako je nivo fluorida u vodi za piće između 0,3 i 0,6 mg F/l nije potrebna upotreba dodatnih fluorida sem pasti za zube sa fluoridima u grupi dece starosti od 2 do 3 godine. U najstarijoj grupi dnevna doza tableta trebalo bi da se smanji na 0,25 mg F.

Najveći „nedostatak” ove metode primene fluorida je što zavisi od volje pojedinca, odnosno što ih treba davati svakodnevno dugi niz godina. Drugi nedostatak je mogućnost zadesnog trovanja male dece tabletama.

Rastvori za ispiranje usta sa fluoridima

Rastvor sa fluorom za ispiranje usta

Rastvor za ispiranje usta

Zbog jednostavnosti primene, dobrih osobina i brzog oslobađanja fluora, eksperti brojnih stručnih organizacija preporučuju upotrebu rastvora za ispiranje usta sa fluoridima u prevenciji karijesa. Primena rastvora omogućava redukciju karijesa od 30% do 50%.

Rastvori za ispiranje usta mogu sadržati natrijum-fluorid, kalajni fluorid, zakiseljeni fosfatni fluorid, amonijum-fluorid ili amin-fluorid.

Danas se rastvori sa natrijum-fluoridom široko primenjuju za ispiranje usta sa ciljem prevencije karijesa. Rastvori sa koncentracijom fluorida od 200 do 300 ppm F najčešće se koriste za ispiranje usta jedanput dnevno, u individualnom preventivnom programu, oni od 1.000 ppm F se koriste jedanput nedeljno, a oni od 2.000 ppm F jedanput u dve nedelje, najčešće u sklopu školskog preventivnog programa.

Zbog rizika da progutaju rastvor sa fluorom, ne preporučuje se njihova primena kod male dece. Preventivnim stomatološkim programom u našoj zemlji je predviđena metoda ispiranja usta, koja će se sistematski koristiti za školsku i predškolsku decu, pod nadzorom stručnog lica. Rastvore za ispiranje usta takođe treba primeniti i u individualnom preventivnom programu kod predškolske dece koja su visoko rizična za nastanak karijesa.

Visokokoncentrovani preparati fluora koji se koriste u prevenciji

Profesionalna lokalna aplikacija fluorida podrazumeva premazivanje zubnih površina rastvorima, želeima ili lakovima koji sadrže fluoride visokih koncentracija (10.000 – 23.000 ppm F), koju sprovode zdravstveni radnici u ambulantnim uslovima. Za profesionalnu lokalnu aplikaciju najčešće se koriste rastvori ili želei natrijum-fluorida, kalajnog fluorida, zakišeljenog fosfatnog fluorida i amin-fluorida.

Profilaktička primena fluorida dovela je do redukcije karijesa za 35% do 40%. Profesionalna lokalna aplikacija fluorida igra značajnu ulogu u prevenciji karijesa i terapiji početne karijesne lezije gleđi, te se preporučuje za kliničku primenu. Međutim, mora se uvek imati na umu da je njen cilj delovanje na površinu zuba i zato se mora preduzeti sve da se spreči nepotrebno gutanje visokokoncentrovanih fluorida i time onemogući negativan efekat visoke koncentracije fluorida.

Kako bi se izbegli bilo kakvi štetni efekti prilikom lokalne aplikacije koncentrovanih fluorida, odnosno da bi pacijent što manje progutao fluora, lokalnu aplikaciju fluorida treba raditi isključivo u ambulantnim uslovima.

Primena visokokoncentrovanih rastvora i gelova kod dece generalno se ne preporučuje pre 6 godine, zbog nedovoljne kontrole nad refleksom gutanja. Kada je reč o karijesu ranog detinjstva (cirkularnim karijesom), lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida može se uraditi i kod nešto mlađe dece, ali samo one sa kojom se može izvršiti protokolom propisana procedura. U te svrhe se danas uglavnom koriste lakovi koji sadrže oko 1.000 ppmF jer se jednostavno primenjuju.

Broj serijskih lokalnih aplikacija u toku godine pre svega zavisi od stepena rizika pojedinca na karijes. Osobama visokog rizika na karijes neophodno je godišnje uraditi dve do četiri serijske lokalne karijes aplikacije, a osobama umerenog karijes rizika jednu do dve.

Lakovi sa fluoridima

Lakovi sa fluoridima predstavljaju idealnu metodu primene visokokoncentrovanih fluorida kod dece predškolskog uzrasta, zbog jednostavne tehnike, prihvatljivosti za decu i snmanjenog rizika od gutanja preparata.

Lakovi sa fluoridima u Evropi se koriste preko 30 godina. Prednost primene laka sa fluoridima je ta što se jednostavno i vrlo brzo nanosi. Čisti i suvi zubi se uz pomoć specijalnih četkica premažu lakom sa fluoridima i nakon petnaestak sekundi, koliko je potrebno da se lak osuši, aplikacije je završena.

Preporuka je da se lakovi aplikuju 2 do 4 puta godišnje. Primenom lakova u mlečnoj denticiji postignuta je redukcija karijesa do 50%.