eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Izbeljivanje zuba

Boja zuba kod svakog pojedinca zavisi od više faktora. Najviše je uslovlјena bojom dentina, zubne supstance koja se nalazi ispod gleđi. Boja dentina je genetski uslovlјena i varira od svetlo žute, žute, tamno žute, braon, pa čak i sivo-zelene. Osim dentina, optičke karakteristike gleđi daju takođe značajan doprinos boji zuba. U zavisnosti od građe zuba oni su manje ili više transparentni (prozračni), ili su translucentni, pa primlјenu svetlost delimično propuštaju, ali i rasejavaju.

Izbelјivanje zuba je procedura u kojoj se uklanjaju razne diskoloracije sa površine zuba, a sama boja zuba postaje belјa. Proces belјenja nastaje kao posledica hemijskih reakcija koje se dešavaju na površini zuba. Samo izbelјivanje spada u jednu od najpopularnijih procedura u stomatologiji iz razloga što može značajno da pobolјša izgled zuba. Izbelјivanje nije dugoročno rešenje. Zapravo, izbelјivanjem će se ukloniti mrlјe sa zuba ali se neće sprečiti da one opet nastanu. Zbog toga je izbelјivanje postupak koji treba sa vremena na vreme ponavlјati.

Izbeljivanje zuba laserom i nanošenje gela

Nanošenje gela

Agensi za beljenje zuba

Vodonik peroksid se koristi se belјenje vitalnih i avitalnih zuba u ambulantnim uslovima, i to u različitim koncentracijama od 30-38%. Karbamid peroksid je osnova materijala koji se koristi za belјenje vitalnih zuba u kućnim uslovima u koncentraciji do 10%.

Indikacije i kontraindikacije

Situacije u kojima se može raditi izbeljivanje su kada imamo zube koji su promenili boju a koji su:

 • bez karijesa,
 • bez izražene upale desni,
 • bez prisustva mekih i tvrdih zubnih naslaga (zubni kamenac).
 • Situacije u kojima ne treba izbelјivati zube su:
 • kod pacijenata sa teškim opštim obolјenjima kao što su imunosupresivne osobe, osobe sa AIDS ili nekontrolisanim diabetesom (šećernom bolešću),
 • kod osoba sa prisutnom izraženom paradontopatijom,
 • kod osoba sa prisutnim karijesom,
 • kod prisutnih ispuna sa lošim rubnim zaptivanjem,
 • kod osoba kod kojih je već prisutna preosetlјivost frontalnih zuba sa brojnim ispunima,
 • kod trudnica i dojilјa.

Konsultacija sa stomatologom i očekivanјa pacijenata

Ukoliko se pacijent reši da izbelјuje zube, trebalo bi se posavetovati sa svojim stomatologom. Bitno je znati da različiti tipovi prebojenih zuba različito reaguju na određene proizvode. Osim toga, plombe, krunice i zubne navlake nije moguće izbelјivati. Mrlјe od antibiotika takođe mogu da budu i znaju da se pojave u slojevima između zuba do kojih sredstvo za izbelјivanje ne može da dopre, iz tih razloga stomatolog će najbolјe posavetovati pacijenta koji je metod izbelјivanja za njega najbolјi.

Kao neželјene pojave prilkom belјenja zuba treba navesti prolaznu osetlјivost zuba na hladnoću koja se javlјa kod 50% pacijenata. U tim slučajevima se savetuje pacijentu smanjenje učestalosti nošenja aplikacionog trej-a (umesto svaku – svaku drugu noć), smanjenje koncentracije gela za izbelјivanje i tretiranje zuba preparatima koji smanjuju osetlјivost zuba. Ova pojava je uvek prolaznog karaktera i u stomatologiji nije opisan slučaj njenog zadržavanja.

izbeljivanje zuba pre i posle

Izbeljivanje zuba - pre i posle

Šta se ne može izbeliti?

Belјenjem se ne mogu otkloniti crne ili braon prebojenosti koje su posledica karijesa zuba. Zubi se obavezno moraju sanirati pre započinjanja belјenja.

Belјenjem se ne mogu izbeliti prebojenosti koje su posledica starih amalgamskih plombi. Ovo se može u najvećem broju slučajeva rešiti zamenom ovih plombi savremenim kompozitnim ispunima, ali se po nekad oksidi metala toliko uvuku u zubno tkivo da nastanu trajne prebojenosti.

Belјenjem se ne mogu rešiti fluorotične mrlјe kod pacijenata koji su unosili velike količine floura u vreme odontogeneze, koji se u nekim mestima nalazi u ogromnim količinama u vodi za piće.

Takođe postoji problem izbelјivanja zuba kod pacijenata sa jakim tetraciklinskim prebojenostima, naročito onih koji imaju sivu nijansu prebojenosti.

Tehnike izbeljivanјa zuba

Postoje brojne tehnike belјenja zuba:

 • mikroabrazija
 • ordinacijsko izbelјivanje zuba
 • kućno izbelјivanje zuba
 • belјenje zuba preparatima koji se nalaze na tržištu
 • lasersko belјenje zuba

Mikroabrazija predstavlјa jednu od tehnika izbelјivanja zuba, a koja podrazumeva uklanjanje male količine površinskih slojeva obojene gleđi (ne više od 100 μm). Jednom primenjena metoda abrazije se više ne sme primeniti, jer bi preveliki gubitak gleđi potencijalno mogao biti uzrok oštećenja pulpe, a i kozmetički efekat bi bio slab jer bi se žućkasti dentin video kroz istanjeni sloj gleđi.

O ordinacijskom izbeljivanju zuba možete više pročitati ovde.

O laserskom izbeljivanju zuba se možete informisati ovde.

O kućnom izbeljivanju zuba I korišćenju druhih preparata možete više pročitati ovde.