eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Izbijanje zuba (avulzija)

Traumatsko izbijanje zuba ili avulzija verovatno je jedan od najdramatičnijih oblika povređivanja zuba pri kojem zbog fizičke traume u području lica ili vilica dolazi do ispadanja zuba iz zubne alveole. Ovakav gubitak zuba obično je praćen ogrebotinama, razderotinama i krvarenjem u području lica i usta.

Iako avulzije zuba nisu opasne po život, one mogu izazvati brojne smetnje i komplikacije poput infekcije, apscesa, poremećaja u nicanju zuba, promene boje zuba, ankiloze, povrede zametaka trajnih zuba, ortodontnih anomalija nastalih zbog gubitka prostora u zubnom nizu i dr. Pravilnom i pravovremenom reakcijom u slučaju avulzije moguće je spasiti više od dve trećine izbijenih zuba te izbeći brojne komplikacije i troškove koji mogu nastati kao posledica povrede.

Avulzija zuba

Izbijanje zuba se najčešće dešava prilikom sportskih aktivnosti

Prva pomoć kod avulzije zuba

Avulzija stalnog zuba je jedna od nekoliko urgentnih situacija u stomatologiji. Ako je došlo do avulzije, treba prvo proveriti kojeg uzrasta je dete, odnosno da li se radi o avulziji stalnog zuba, jer se replantacija mlečnog zuba ne preporučuje. Ako je zub zaprljan, treba da ga kratko (10 sekundi) isprati tekućom vodom i vratiti nazad u alveolu. Treba ohrabriti i motivisati pacijenta/roditelje da sami urade replantaciju jer je taj korak izuzetno važan za uspeh tretmana. Pacijent treba da zagrize više puta presavijenu maramicu da bi se replantirani zub zadržao u alveoli do dolaska u stomatološku ordinaciju. Ako ovo nije izvodljivo, što je čest slučaj, zub treba da se stavi u odgovarajući specijalni medij za avulzirane zube ili u hladno mleko. Zub može biti transportovan i u ustima povređenog, tako što se stavlja u vestibulum između molara i obrazne sluzokože. Treba izbegavati odlaganje u suvu maramicu ili u običnu vodu.

Postupak s izbijenim zubom

Vreme koje zub provede izvan alveole i medijum u kome zub boravi najvažniji su faktori uspeha replantacije. Što je zub kraće vreme van alveole, to je uspeh replantacije veći.

Prilikom avulzije dolazi do kidanja periodontalnog ligamenta. Deo ostaje u alveoli, a deo na korenu zuba. Neka istraživanja su pokazala da periodontalni ligament ostaje vitalan oko 30 minuta izvan alveolnog džepa.

Upravo to vreme se smatra optimalnim za uspeh replantacije. Zubna alveola - zub ima najbolje izglede za opstanak ako ga se neposredno nakon izbijanja vrati u njegovu koštanu čašicu. Zub mora biti čist (ne sme biti kontaminiran zemljom, prašinom ili drugim nečistoćama), a alveola ne sme biti oštećena. Zub treba kratkotrajno isprati pod mlazom hladne vode i bez pritiska ga vratiti u krvavu alveolu. Preko zuba se postavlja smotuljak maramice ili gaze u koji unesrećeni lagano zagrize i pridržava zub na mestu do dolaska u ambulantu. Iako je ovo najbolji način čuvanja izbijenog zuba, upravo se taj najređe primenjuje. Zbog straha i dramatičnog izgleda povrede, unesrećeni i druge osobe na mestu nesreće izbegavaju manipulaciju po mestu povrede i vraćanje zuba u alveolu.

Alveola izbijenog zuba je najbolji medijum za transport do najbliže ordinacije. Imedijatna replantacija je retko kad izvedena jer se osobe koje su prisustvovale pri avulziji boje replantiranog zuba. Čuvanje zuba u sopstvenoj pljuvački ili pljuvački roditelja takođe je dobro rešenje do dolaska u ambulantu. Zub se može čuvati u čaši ispunjenom pljuvačkom, a još je jednostavnije čuvati zub u usnoj šupljini. Izbijeni zub se postavi u između obraza i zuba i pridržava na mestu.

Mleko se pokazalo kao relativno dobar medijum za kratkotrajno čuvanje avulziranih zuba u intervalu 15 do 20 minuta. Mleko samo kratkotrajno sprečava smrt ćelija, ali ih i ne revitalizuje. Mleko je izuzetno prikladan medijum za čuvanje zuba koji je relativno lako dostupan. Zbog jednostavnosti primene i dostupnosti, upravo je mleko medijum izbora za čuvanje traumatski izbijenog zuba. Zub je potrebno nakratko isprati od nečistoća mlazom hladne vode i držati ga u mleku do javljanja u ambulantu. Površina korena se pritom ne sme strugati niti ispirati alkoholom ili nekim drugim sredstvom za dezinfekciju.Čuvanje u pljuvački ili mleku je dobra alternativa, a ostale medijume treba izbegavati jer oštećuju ćelije parodontnog ligamenta i smanjuju uspešnost replantacije. Mediji koji jako oštećuju površinu zuba su: obična voda, rastvor antibiotika, alkohol i držanje zuba u suvoj maramici.

Osim medijuma u kojem se čuva zub, za uspeh replantacije važno je i vreme koje je zub proveo izvan alveole. Dužim stajanjem izvan alveole odumiru ćelije parodontnog ligamenta i replantacija ima manje izglede za uspeh. Čuvanjem u prikladnom medijumu te se stanice mogu određeno vreme održati živima i neoštećenima. Držanjem zuba u mleku osigurava se vreme preživljenja od oko 6 sati. To vreme je najčešće dovoljno za javljanje stomatologu i sprovođenje replantacije.

Ako imedijatna replantacija nije moguća, uslovi za ishranu zuba trebaju omogućiti barem to da se što bolje sačuvaju periodontalne ćelije dok pacijent putuje prema oralnom hirurgu ili u bolnicu.