eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Kućno izbeljivanje zuba

Kućno izbeljivanje zuba podrazumeva aktivno učešće pacijenta, koji sam, po preporuci stomatologa, aplikuje sredstvo za izbeljivanje zuba. Postavljanjem ove folije sa izbeljivačima na zubni niz jedne vilice u toku nekoliko sati omogućuje višesatno dejstvo izbeljivača bez mogućnosti njegovog ispiranja od strane pljuvačke.

Kao materijali za kućno beljenje zuba, mogu se primeniti preparati karbamid-peroksida različitih koncentracija od 10-22%.

Kućno izbeljivanje zuba

Keramičke fasete

Uzimanje otisaka

U prvoj poseti se, nakon uklanjanja čvrstih i mekih naslaga, uzima anatomski otisak. Na osnovu otiska se izrađuje trej ili aplikaciona kašika (folija) koja se u sledećoj poseti predaje pacijentu.

Obuka pacijenta

Prilikom predaje treja (folije ili aplikacione kašike), pacijent se obučava za upotrebu ovog sistema. Prvu aplikacuju gela u trej pacijent obavlja u ambulanti pod nadzorom stomatologa. Pre postave treja pacijent treba da opere zube. Kašiku je najbolje nositi noću jer je tada smanjeno lučenje pljuvačke, a samim tim i ispiranje gela. Potrebno je istaći da, u toku nošenja treja, pacijenti ne smeju jesti, piti, ni pušiti, ako je nose tokom dana. Kisela hrana i sokovi mogu izazvati osetljivost zuba tokom tretmana. Neki pacijenti mogu osetiti privremenu nelagodnost, najčešće u početku tretmana u desnima, na usnama, grlu i jeziku koja obično brzo prestaje.

Ukoliko neki od ovih simptoma traju duže od dan ili dva, ili se pojačavaju, tretman treba privremeno prekinuti, a simptomi se obično gube nakon jednog do tri dana. Kod vrlo malog procenta pacijenata može se pojaviti preosetljivost zuba na hladno. Njima se savetuje postepeno prilagođavanje, tako što će kašiku nositi prvo jedan sat dnevno, zatim svaki sledeći dan po jedan sat više. Druga mogućnost je da naizmenično nose kašiku sa gelom za izbeljivanje jednu noć, a sledeću noć kašiku sa nekim od preparata na bazi fluora. Bez obzira na ove mogućnosti, u literaturi je skoro nezabeleženo da je pacijent i pored prijavljene preosetljivosti zatražio pomoć i ako je znao da mu je ona na raspolaganju ili prekinuo tretman, što govori u prilog tome da je ta preosetljivost ako se i javi mala.

Predaja treja i gela

Prilikom predaje treja i gela, zajedno sa pacijentom se određuje početna boja zuba. Prvu kontrolu poželjno je obaviti već narednog dana i tada se često dobijaju podaci od pacijenta da je u toku noćenja imao pojačanu salivaciju, što je uobičajena pojava jer nastaje u cilju normalizacije pH u ustima. Naredne kontrole zakazuje se na svakih sedam dana ili kada pacijent primeti neželjene efekte ili smatra da je promena boje dostigla zadovoljavajući nivo. Na svakoj kontroli zajedno sa pacijentom proverava se postignuta boja. Kada se u dve uzastopne kontrole odredi ista boja, znači da je postignut maksimalan efekat i tada se tretman prekida.

U istraživanjima o efikasnosti utvrđeno je da je pet nijansi najveća razlika koja se može postići na ovaj način. Nekada se prvo izbeljuju zubi jedne vilice i nakon postignutog efekta pristupa se beljenju preostalih zuba. To se obično primenjuje kada želimo dodatno da motivišemo pacijenta jer je efekat znatno uočljiviji.

Ako se beljenje radi na tetraciklinski prebojenim zubima, postupak obično traje znatno duže i može se naknadno kombinovati sa drugim tehnikama. Ako pacijent na prednjim zubima ima kompozitne ispune može se očekivati da će nakon završenog beljenja ispuni ostati tamniji. To se dešava ako su u pitanju veliki ispuni, jer kod manjih ispuna dolazi do njihovog površinskog izbeljivanja, kao i do izbeljivanja sloja zuba ispod, te se ima utisak da je i ispun izbeljen.

Ako je potrebno promeniti kompozitne ispune, to treba učiniti dve nedelje nakon završenog tretmana, kada se boja stabilizuje i kada se oslobodi sav zaostali kiseonik iz zuba koji može svojim prisustvom ometati polimerizaciju i smanjiti jačinu veze kompozitnog materijala za zubna tkiva.Nakon završenog beljenja, tokom vremena, pigmenti iz hrane, pića ili duvana mogu ponovo prebojiti zube. Ako se ovo desi, ovi zubi mogu ponovo biti izbeljeni istom tehnikom u znatno kraćem vremenskom roku, obično za svega par dana.

Pod uslovom pravilne primene od strane stomatologa i pacijenta ova tehnika je izuzetno efikasna i neškodljiva. Preporuka je da stomatolozi uvek razmotre mogućnost njene primene pre nego što se odluče za neki invazivniji metod saniranja diskolorisanih zuba.

Upozorenja pacijentu

Treba upozoriti na mogućnost osetljivosti zuba na različite nadražaje, kao što su hladno i slatko, koja će nestati po prestanku upotrebe preparata. Preparat može da se nanosi ujutru, nakon uklanjanja folije i pranja zuba, ili se, pomoću iste folije može držati na zubima jednu noć.

Potrebno je naglasiti pacijentu da izbegava prebojenu hranu i napitke, kao i pušenje.

Pacijentu se preporučuje da se ne izbeljuju obe vilice istovremeno, prvenstveno radi mogućnosti da pacijent uoči prave efekte beljenja, kao i da bi se izbeglo podizanje zagrižaja. Proces beljenja zuba jedne vilice traje između 10 i 15 dana. Nakon završetka izbeljivanja, ne preporučuju se nikakve restaurativne metode u narednih 14 dana. Ovaj period je potreban za stabilizaciju boje zuba.

Po potrebi postupak se može ponoviti za godinu dana, te je potrebno da čuvate dobijene folije.