eye comment email clock ask phone twitter facebook instagram parodontologija ortopedija-vilica implantologija oralna-hirurgija endodoncija decja-stomatologija stomatoloska-protetika laserska-stomatologija opsta-stomatologija cross checkmark

Nepravilnosti u obliku i položaju zuba

Nepravilnosti u obliku zuba

Zubi imaju genetski predodređen oblik  koji može odstupati od normalnog izgleda bilo izgledom u celosti ili samo jednim delom (kvržica, strana, ivica, koren). Najuočljivije su promene na kruničnom delu pa se zubi najčešće opisuju kao klinasti, kockasti ili okrugli (globodoncija).

Fuzija (synodontia) označava spajanje dve ili više susednih zubnih klica. Pojavom fuzije broj zuba je smanjen sem ako do fuzije ne dolazi sa klicom prekobrojnog zuba pa je u tom slučaju broj zuba normalan.

Etiologija nastanka još uvek nije poznata ali neke od teorija su da nastaje zbog pritiska koji nastaje usled nedovoljnog prostora, kao posledica poremećaja metabolizma ili lokalnog zapaljenja. Poznato je da fuziju mogu izazvati i infekcija ili konzumiranje talidomida u toku trudnoće kao i unos prevelike količine vitamina A. Fuzija može biti i naslednog karaktera.

Fuzija zuba

Kada je u pitanju fuzija u mlečnih zuba terapija nije neophodna ali ukoliko se fuzija prenosi i na stalne zube naručito ako je u pitanju fuzija frontalnih zuba potrebna je saradnja dečijeg stomatologa, ortodonta, protetičara i oralnog hirurga.

Geminacija je posledica nepotpune podele zubne klice. Krunica je nešto šira od normalne i ima usek na sredini incizalne ivice ali za razliku od fuzije broj zuba je normalan. Geminacija je nasledan poremećaj koji se javlja kako u mlečnoj tako i u stalnoj denticiji ali je nesto češća u mlečnoj i to na incizivima.

Terapija nije neophodna kod geminacije prednjih mlečnih zuba ili kod krunica stalnih zuba koje nisu previše široke. Ukoliko je zub preširok i nije pravilnog oblika zbrinjavanje podrzumeva multidisciplinaran tretman kao i kod fuzičnih zuba uključujući neretko i endodontski tretman.

Zubi blizanci (schyzodontia) formiraju se kada dođe do potpune podele jedne zubne klice što se označava kao uspešna geminacija u vreme odontogeneze. Klinički zub je anatomski identičan normalnom kao odraz u ogledalu otud naziv blizanci. Najčešće zahvaćeni zubi jesu stalni gornji lateralni sekutići.

Konkrescencija (srastanje korenova) je spajanje dva ili više korenova susednih zuba. Ukoliko do srastanja dođe tokom razvitka korenova radi se o pravoj konkrescenciji, a postoji i stečena gde do spajanja dolazi nakon završetka razvoja korenova. Konkrescencija se javlja kod stalnih zuba najčešće između korenova gornjeg drugog molara i umnjaka što ukazuje na to da se anomalija javlja zbog teskobe usled nedostatka prostora.

Invaginacija zuba

Invaginacija zuba (zub u zubu) nastaje uvlačenjem gleđnog epitela u dublje slojeve zubne klice tokom procesa formiranja zubnog tkiva. Naziv “zub u zubu” nastao je zbog samog izgleda anomalije. Uzrok nastanka ove anomalije nije poznat ali je ustanovljeno da je naslednog karaktera.

Taurodontizam (volovski zubi) predstavlja nepravilnost kod koje dolazi do povećanja koronarnog dela pulpe na račun radikularnog.

Ova anomalija je veoma retka na mlečnim zubima ali se na stalnim javlja oko 6%-10% i najčešće na prvim i drugim stalnim molarima. Klinički je za ovu anomaliju karakteristična velika koronarna komora pulpe što je karakteristično za preživare pa otuda i naziv taurodontizam. Taurodontizam se javlja kod naroda koji zube koriste kao alat, a dokazano je pratilac nepravilnog broja hromozoma.

Nepravilnosti u položaju zuba

U nepravilnosti u položaju zuba ubrajaju se ektopija, transpozicija, rotacija, inklinacija, retencija, impakcija.

Ektopija je nepravilnost zuba kod koje dolazi do toga da se zub pojavljuje odnosno niče na mestu gde inače ne bi trebalo, na nepcu, van alveolarnog grebena. Uzroci ove nepravilnosti mogu biti različiti patološki procesi u vilicama, nepravilan položaj zametaka, uskost viličnih lukova.

Transpozicija predstavlja zamenu mesta dva susedna zuba. Transpozicija može biti i parcijalna gde dva zuba polovično zamene mesto pa se oba zuba nalaze van zubnog luka.

Rotacija je okretanje zuba oko njegove uzdužne ose. Zub se može okretati mezijalno gde se okreće napred odnosno vestibularno i distalno gde se okreće unazad odnosno oralno. Do rotacije češće dolazi kod stalnih nego kod mlečnih zuba. Rotacija najčešće nastaje usled nepravilnog položaja zubnog zametka ili nedovoljnog prostora u zubnom luku ili nakon preranog vađenja.

Inklinacija je okretanje zuba oko horizontalne osovine, pa se krunica zuba i koren pomeraju u suprotnom pravcu.

Retencija predstavlja poremećaj zuba gde dolazi do zadržavanja zuba u koštanom tkivu iako je normalno vreme njegovog nicanja prošlo. Ovaj proces se još zove i zadržavanje zuba. Do ovog poremećaja dolazi ukoliko je klica zuba zamenika udaljena od površine mesta nicanja ili pak ukoliko na putu nicanja se nađe cista, tumor, kompaktno koštano tkivo, ukoliko mlečni zub perzistira, ukoliko dođe do ankiloze mlečnog zuba, ili pak ako klica zuba ne poseduje dovoljan potencijal nicanja.

Impakcija predstavlja uklještenje zuba u kojem zubi zaostaju u koštanom telu vilice uklješteni između dve čvrste tvorevine ili dva susedna zuba koja su inklinacijom zauzela njegov prostor. Uzroci impakcije su nedovoljna veličina vilica u odnosu na veličinu zuba odnosno njihov nesklad kao i prevremene ekstrakcije mlečnih zuba. Impakcijom su najčešće zahvaćeni donji umnjaci, gornji očnjaci, i gornji i donji drugi premolari. Impakcija gornjih očnjaka nastaje najčešće usled preranog vađenja mlečnih očnjaka, jer na mesto očnjaka dolazi prvi premolar koji niče pre stalnog očnjaka. Više o impaktiranim zubima možete pročitati ovde.